Nieuwsbrief 2 – 2020

Stichting Veteranenkunst

Inhoud

  • Inleiding
  • Oproep vrijwilligers en bestuursleden
  • Website
  • Exposities die doorgang konden vinden
  • Kunstblogger
  • Schenking werk van Jos Linnenbak 1922-1996
  • Veteranenkunst “Helmen vol Verhalen”
  • SVK Kunstproject 75 jaar Vrijheid, bijeenkomst voor deelnemers

Inleiding

Het eerste gevoel wat bij mij opkwam bij het opstellen van deze tweede nieuwsbrief van 2020 van Stichting Veteranenkunst (SVK) was, nieuws, welk nieuws?

Het Covid 19 virus houdt de wereld, helaas, nog steeds in zijn wurggreep en blijft in de media ook bijna alle aandacht opeisen. Ik weet niet hoe het jullie vergaat maar ik ben op zeker moment maar gestopt het actief te volgen. Behalve dan het zo goed mogelijk opvolgen van de richtlijnen kan de gemiddelde mens objectief gezien ook niet heel veel meer doen. En zoals ik ooit geleerd heb word je van je druk maken over zaken waarop je geen invloed uit kan oefenen bepaald niet gelukkig.
Maar deze tijd biedt ook mogelijkheden. De beeldende kunstenaars onder ons zijn al gewend regelmatig afstand te nemen van hun werk als essentieel onderdeel van hun scheppingsproces. Wie te dicht op zijn werk zit kan vaak niet meer beoordelen waar zij of hij mee bezig is.
We krijgen nu als het ware de mogelijkheid van een afstand, in tijd, te kijken naar hoe we leefden, waar we ons mee bezig hielden. We ervaren gemis en beperking, maar dit laat ons ook de echte waarde voelen, van al die contacten en al die activiteiten die tot voor kort zo vanzelfsprekend en misschien wel “gewoontjes” leken.

Voor het SVK is vooral de kernactiviteit van de Stichting, het houden van exposities zwaar getroffen. Vrijwel alle exposities zijn afgelast. Behalve twee, dan wel heel bijzondere, exposities konden in zeer minimale omvang doorgang vinden zie: “Bezoek Maxima aan VI” en “75 jaar IGK, SVK geeft acte de présence”

Dankzij de vergaande digitalisering van onze maatschappij zijn we gelukkig wel in staat om online diverse activiteiten en ontwikkelingen van de Stichting voort te zetten.
Laten we hier ook gebruik van maken, onze website is in ieder geval weer “up and running”.

Wij hopen dat jullie creativiteit, inspiratie en scheppende kracht overeind blijft onder de huidige omstandigheden. Wij zijn erg benieuwd waar jullie mee bezig zijn.

Frans Janssen
Veteraan kunstenaar en bestuurslid PR & communicatie

1. Oproep vrijwilligers en bestuursleden

In de vorige nieuwsbrief was er oproep voor een bestuurslid PR & communicatie en Bestuurslid Beheer & Logistiek. Daarnaast was er een oproep voor een webmaster, die bereid was in samenwerking met het bestuur op gezette momenten onze website te onderhouden.

Het goede nieuws is dat Frans Janssen inmiddels de functie van bestuurslid PR & communicatie op zich genomen heeft en deze combineert met de functie van webmaster.

We zoeken dus nog steeds een bestuurslid Beheer & Logistiek.

2. Website

De eerste actie van het nieuwe bestuurlid PR & communicatie was een onderzoek naar de status van de website. Dit betrof twee gebieden, de technische conditie van de website en de vormgeving. 

Met dankbare vrijwillige ondersteuning van IT expert Edwin Deen van het bedrijf Crossing Over ICT kon het oordeel geveld worden dat de website technisch prima in orde is. In diverse testen bleek alles goed te werken en liep de site nergens vast. Goed nieuws dus, in ieder geval is er voorlopig geen groot onderhoud nodig.

Als punt van aandacht kwam wel de vormgeving naar voren. De site werd door veel mensen als nogal onrustig ervaren, alles lijkt om aandacht te schreeuwen. Hierdoor zien bezoekers mogelijk details over het hoofd zoals bijvoorbeeld dat rechtsboven op de openings pagina die drie kleine streepjes staan waarmee je op de indeling van de site komt.

In een bestuursoverleg in inmiddels besloten om iets meer rust in de vormgeving van de site in te brengen. 

3. Exposities die doorgang konden vinden

Ondanks alle beperkingen, konden twee exposites toch doorgang vinden. 

De eerste was eigenlijk het gevolg van het niet doorgaan van de landelijke Veteranen dag en de inmiddels gebruikelijke expositie van het SVK op het Malieveld. Om alle veteranen in Nederland toch een hart onder de riem te steken, bezocht Koningin Maxima het Veteranen Instituut in Doorn. De SVK viel de eer te beurt daarbij aanwezig te zijn, zelfs als afsluiting van het bezoek. Het was een fantastisch podium voor de stichting. In diverse landelijke en lokale nieuwsitems kwam de SVK mooi voor het voetlicht. Zie SVK website voor de uitgebreide rapportage.

Zeker van eenzelfde orde was de viering van 75 jaar Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. In de voorbereidingen hierop was opvallend hoe door alle noodzakelijke Covid 19 maatregelen de exposite steeds kleiner moest. Uiteindelijk bleven er precies 2 veteraan kunstenaars over die precies 3 beelden en een schilderij konden laten zien. Daaromheen ontstonden in de welhaast intieme sfeer van de viering door het beperkte aantal genodigden wel mooie inhoudelijk gesprekken. Uiteindelijke toch een fraaie acte de présence. Zie SVK website voor de uitgebreide rapportage.

4. Kunstblogger

Door de berichtgeving van het bezoek van Koningin Maxima aan het VI maakte de Haarlemse Cultuur blogger Marianne Visser van Klaarwater kennis met de SVK. Zij nam contact op met het VI omdat ze graag een blog aan Veteranen kunst wou wijden. Dit resulteerde uiteindelijk in een fraaie blog. Zie SVK website voor de uitgebreide rapportage.

5. Schenking werk van Jos Linnenbak 1922-1996

Op 25 augustus 2020 mocht de Stichting uit handen van mevrouw Mekers uit Eindhoven een schenking ontvangen. Het betrof het werk “Samson” van Jos Linnenbak (1922-1996) oud verzetsman en Stoottroeper. Het werk kwam met een fraaie provenance, dat is een naar de kunstenaar herleidbare geschiedenis. Mevrouw Mekers, destijds werkzaam bij de Verbindingstroepen, huwde in 1993 met Lkol. G. van Empelen, op dat moment Cdt. Van het 43e Pantser Infanterie Bataljon (Stoottroepen). Eenmaal b.d., werd hij voorzitter van BOSS, de Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers). Jos Linnemans schonk het bruidspaar het schilderij. Mevrouw Mekers is inmiddels 8 jaar weduwe en wou afscheid nemen van het schilderij en besloot het schilderij te schenken aan onze stichting. Een bijzondere aanwinst voor de SVK collectie, die bij een eerstvolgende gelegenheid tentoongesteld zal worden.

6. Veteranenkunst “Helmen vol Verhalen”

Onafhankelijk van de SVK is er momenteel een veteranen kunst project gaande onder de titel “Helmen Vol Verhalen” Op hun website wordt het project als volgt omschreven:

“Helmen vol Verhalen” is een kunstproject waarin ‘jonge’ veteranen gekoppeld worden aan kunstenaars. Het persoonlijke missieverhaal van de veteraan vormt de inspiratiebron voor een kunstwerk met verbeeldingskracht. In 2020 brengen we ‘jonge’ veteranen en kunstenaars bij elkaar voor een wezenlijke ontmoeting. Hun gezamenlijke missie is het zichtbaar maken van de relevantie van Nederlandse vredesmissies en de impact daarvan op de deelnemende militairen.

Dit kunstproject blijkt in een behoefte te voorzien, dit op basis van een E-mail die Amy van Son de projectleider van Hemen vol Verhalen schreef:

“Wij zijn ook overvallen door het succes van de aanmeldingen we hebben 75 verhalen om uit te kiezen maar ook evenveel zo aan kunstenaars. Dat is de reden dat we eerder moesten sluiten. We hebben middelen voor 20 werken die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, daarmee gaan we eerst aan de slag. We hopen op een vervolg natuurlijk. Als we weer mogelijkheden zien laten we dat weten via onze kanalen en de website .[…] We zetten een beweging in en hopen op een vervolg waarbij we de ‘regels’ wat los kunnen laten en mensen met elkaar in contact laten treden op provinciaal niveau […].

De doelstellingen van “Helmen vol Verhalen” tonen veel gelijkenis met die van de Stichting Veteranenkunst. Het meest opmerkelijk verschil zit hem in het feit dat de “verhalen” van de veteranen niet door hun zelf omgezet worden in kunstwerken maar dat dit door professionele kunstenaar wordt gedaan. Een samenwerking, wellicht in het vervolg van dit project tussen beide stichtingen zou zeer wenselijk zijn. Het bestuur van de SVK gaat onderzoeken hoe dit het beste vorm zou kunnen krijgen.

7. SVK Kunstproject 75 jaar Vrijheid, bijeenkomst voor deelnemers

In het kader van 75 jaar Vrijheid organiseerde de SVK een project onder deze naam. Veteranen kunstenaars werden opgeroepen om en werk te maken met als thema “75 jaar vrijheid” en dit ter beschikking te stellen aan de SVK. Het plan was dat deze werken tijdens de NLVD 2020 in een aparte tentoonstelling zouden worden geëxposeerd. Vijftien, merendeels voor ons nieuwe kunstenaars –  reageerden. Het manifestatie gedeelte van de NLVD werd vanwege het coronavirus afgelast en inmiddels weet de SVK dat zulks ook in 2021 het geval zal zijn.

De Stichting heeft, dankzij de medewerking van het Veteraneninstituut, een bijeenkomst met deze deelnemers georganiseerd, met als doel dat men het eigen werk kan presenteren en elkaars werken kan bezichtigen.

Alle deelnemers zijn door ons per mail benaderd en de respons is tot nog toe groot.