Militaire top staat stil bij 75 jaar Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, SVK geeft acte de présence

Omdat het 75 jaar geleden was dat prins Bernhard de 1e Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) werd, stonden op Woensdag 16 September een groot aantal hoge functionarissen uit de krijgsmacht stil bij dit jubileum. De viering vond plaats op De Zwaluwenberg in Hilversum. Aanwezig waren Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer en vele andere vertegenwoordigers van de defensieonderdelen. De huidige IGK luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang was gastheer. Hij had enkele weken daarvoor aan het bestuur van de SVK te kennen gegeven de aanwezigheid van enkele veteraan kunstenaars en een representant van het bestuur bij deze gelegenheid zeer op prijs te stellen.

Exposeren in tijden van Corona

Tijdens een bestuursvergadering , die eerst werd uitgesteld vanwege een hittegolf en daarna gehouden op het VI in Doorn omdat locatie Woerden niet Corona-proof werd geacht, werd op basis van vrijwilligheid en vooral beschikbaarheid Frans Janssen de representant van het bestuur voor deze gelegenheid. Tevens werd hij verzocht de noodzakelijke acties te coördineren in overleg met het projectteam van de viering van 75 jaar IGK. Aangezien er voor voorbereidingen niet heel veel tijd meer was, stelde het bestuur onderling, nog tijdens de vergadering twee kunstenaars en hun werken voor en twee als reserve. In de daaropvolgende weken bleek het projectteam voor een behoorlijke uitdaging te staan om binnen de geldende Corona beperkingen de viering alsnog mogelijk te maken. Het aantal veteraan kunstenaars werd zelfs gereduceerd naar één. De reserve lijst bleek ook niet overbodig. “Reserve” Veteraan Kunstenaar Willem van Katwijk was gelukkig zeer enthousiast over de geboden gelegenheid en stelde voor, indien mogelijk, drie van zijn beelden tentoon te stellen. Nog belangrijker was, dat hij deze zelf, met sokkels en al naar de locatie kon brengen. Logistiek bleek namelijk een obstakel voor het tentoonstellen van een schilderij dat in het depot in Woerden lag. Uiteindelijk werd daarom na een kort overleg met de voorzitster besloten dat de bestuursrepresentant dan maar een dubbelrol moest vervullen en letterlijk met een eigen werk en veldezel onder de arm naar de lokatie zou gaan

Drie beelden en één schilderij

Willem was al vroeg aanwezig en erg blij met de door enkele aanwezige jonge militairen aangeboden hulp de beelden en sokkels op hun plek te zetten. Die plek bleek buiten, op de ingang naar het bakstenen terras voor de façade van de in Engelse landhuisstijl gebouwde Zwaluwenberg. Op dit terras was voor de gelegenheid en grote tent geplaatst, met in het midden een imposante vergadertafel. Frans kwam iets later een kon met zijn nieuwe schilderij “De briefing” passend als het ware de andere kant van de tafel flankeren. De kunstwerken harmonieerden, door hun ingehouden kleuren, fraai bij de bak- en natuurstenen façade. Mooi vielen alle toevalligheden ons toe. Vooral aan de start van het officiële gedeelte ontstonden mooie gesprekken. Willem mocht zich zelfs verheugen in de aandacht van de presentator Jort Kelder die voor die dag aangetrokken was als spreekstalmeester. Met drie beelden en één schilderij kunnen welhaast niet meer spreken met van een expositie, maar een mooie acte de presence was het wel.

SVK geeft acte de présence bij 75 jaar IGK.
Rechts in de achtergond de beelden van Willem van Katwijk, links het schilderij van Frans Janssen

Het verhaal bij de werken

Willem van Katwijk, beelden

Zoals door Willem zelf omschreven: “Twee beelden, ‘Tederheid’ en ‘Koestering’ hebben te maken met het gebrek aan liefde in oorlog- en crisistijd. De oorzaak: (het gebrek aan tolerantie, de ander niet de vrijheid gunnen om anders te zijn, anders te denken en anders te geloven, daarmee de ander te accepteren en te respecteren ) hebben mij gemotiveerd heeft om juist deze beelden te maken en een anti-pest les en een Oorlog- en Vrede les te maken voor het onderwijs. De belangrijkste waarden in onze samenleving, liefde, naastenliefde en verdraagzaamheid, verdwijnen als sneeuw voor
de zon in crisis- en oorlogstijd. Dat besef van on-humanisering is de de belangrijkste opgave voor ons om elke generatie daarvoor te blijven waarschuwen. Een derde beeld, ‘Harmonie der elementen’ is de waarschuwing voor de vernietiging van de natuur en duurzaamheid
in crisis- en oorlogstijd. Hoeveel gif, bommen en miljoenen mijnen vernietigen levensvormen en mensenlevens, zelfs tientallen jaren na ‘vredes’.

Kunstenaar Veteraan Willem van Katwijk
duidelijk helemaal in zijn element

Frans Janssen, schilderij

“Ik heb dit schilderij gemaakt in het kader van 75 jaar vrijheid en als reactie op een eerdere serie schilderijen die ik jaren geleden maakte van 77 neergestorte bommenwerpers. Dit keer wou ik de bemanningsleden, de piloten schilderen. In de meeste oude foto’s die ik als uitgangspunt gebruik staan ze vaak nogal statisch opgesteld onder hun vliegtuigen. Wat mij bij de foto waarop dit werk gebaseerd is direct raakte was dat ze me zo aankeken, alsof ze me iets wilden zeggen. Wat doen jullie met die vrijheid waar wij zo hard voor gevochten? Toen het schilderij bijna af was, werkte het niet, het was teveel de nageschilderde foto. Ik heb het werk toen een tijdje weggezet. De herinnering aan het feit dat een van mijn neefjes ooit aangegeven had jachtvlieger te willen worden, inspireerde mij. Ik hem hem samen met zijn twee broers en de zoon van mijn vriendin in het doek geschilderd. Zij zijn van de leeftijd als die jonge mannen toen, zo is de brug met de jonge mannen van toen geslagen”.