Skip to content
kop4

uitgelichte kunstenaar

Overzicht alle kunstenaars

Op deze pagina vindt u al het werk dat de Stichting Veteranen kunst in stock heeft.

Frans Janssen

Frans Janssen (1963), was dienstplichtig militair in de periode
1981-1982 en werd van mei tot en met september 1982
uitgezonden naar de Libanon (UNIFIL).
Studeerde na terugkeer vliegtuigbouw en sloot zich, vanwege
het gemis van de bijzondere collegialiteit in dienst, later nog
voor ruim 4 jaar aan bij de NATRES.

Hoewel hij in Libanon ‘best wat’ heeft meegemaakt, kwam hij
uiteindelijk wel met de hele club ook weer terug. Jaren later en
mede ook dankzij zijn interesse in militaire geschiedenis van met
name de eerste en tweede Wereldoorlog, realiseerde hij zich hoe
bijzonder dat was. Eens te meer gelet op het aantal Nederlanders
dat inmiddels tijdens vredesmissies is gesneuveld.
Frans Janssen is wellicht meer kunstenaar dan veteraan, eerst
kunstenaar en dan veteraan. Hij zegt zelf dat hij wellicht ook
zonder de ervaring van zijn missie waarschijnlijk wel kunst was
gaan maken. Dat het wel lijkt of hij er omheen draait om kunst
te maken die direct aan zijn missie relateert. Militairen volop,
maar geen Libanon. Hij zeult er mee rond, heeft al jaren het plan
om op basis van foto’s uit zijn tijd in Libanon een groot werk te
maken. Wellicht ooit, of is ie er toch, via het beeld van die andere
militairen, eigenlijk al lang mee bezig?
Als een kunstenaar een spiraalvormige weg bewandelt die hem
langzaam naar de kern van zijn diepste wezen, zijn inspiratiebron
voert, dan volgt Frans Janssen -naar eigen zeggen- zijn eigen
proces met grote interesse.