Skip to content
kop-bestuur

Over de Stichting

  • De stichting stelt zich sinds haar oprichting ten doel kunstwerken te exposeren gemaakt door (Nederlandse) veteranen naar aanleiding van en vaak ter verwerking van hun ervaringen tijdens oorlogen, VN-missies en overige ernst operaties. Behalve dat het maken van een kunstwerk (tekening, schilderij, beeldhouwwerk, anders) voor de veteraan zelf de verwerking van zijn/haar ervaringen vergemakkelijkt of op weg helpt, biedt het hem/haar en de omgeving de kans hierover met elkaar in gesprek te gaan…. De Stichting Veteranen Kunst stelt zich daarmee ten doel een brug te slaan tussen veteranen van alle leeftijden waaronder nadrukkelijk óók de veteranen nog in werkelijke dienst enerzijds, en de maatschappij anderzijds. Kunst, het kunstwerk speelt hierin een stimulerende en samenbrengende rol. Ook stelt de Stichting zich ten doel om veteranen (dat is dus óók de actief dienende militair met missie-ervaring) te stimuleren na een volbrachte missie hun gewone leven in Nederland weer op te pakken. In het bijzonder richt de Stichting zich op diegenen voor wie het maken van beeldende- dan wel toegepaste kunst daaraan bijdraagt. Ter ondersteuning van haar doelstellingen faciliteert SVK desgewenst ook de verkoop van door haar geëxposeerde/gepresenteerde kunstwerken. Tevens organiseert de stichting zogeheten ‘Kunstenaarsdagen’, bijeenkomsten waaraan veteranen-kunstenaars deel kunnen nemen om zich gezamenlijk, in elkaars gezelschap kunstzinnig te kunnen uiten in een bewust gekozen omgeving, rond een specifiek thema, dan wel anderszins.