Skip to content
kop-geschiedenis

Achtergrond

Vanaf de tweede wereldoorlog en de strijd in/om Nederlands-Indië bevinden Nederlandse militairen zich niet alleen op het krijgstoneel om Nederland, het koninkrijk zelf, te verdedigen, maar zetten zij hun expertise ook in om stabiliteit terug te brengen in ontwrichte samenlevingen. Een taak die dikwijls ver van huis vervuld wordt. Zowel burgers als militairen ondervinden hiervan beiden de gevolgen.

Want, eenmaal terug van zo’n inzet, worden teruggekeerde militairen = veteranen vaak geconfronteerd met een maatschappij die niet zo stilstaat bij wat er op afstand gebeurt, niet bereid lijkt in te zien dat een dergelijke inzet meer is dan ‘gewoon je werk doen’, een ‘baantje’ als elk ander…. ‘Men’ zegt vaak: “ bij het soldaat zijn horen bepaalde risico’s, daar heb je voor gekozen” en ‘men’ vergeet dat de militair (m/v) daarnaast ook gewoon een mens is, die vaak in gevaarlijke dan wel tenminste dreigende omstandigheden aan complexe situaties het hoofd moeten bieden. De effecten op het moment zelf en ‘later’, worden door ‘de samenleving’ nogal eens onderschat. 

Veteranen

VETERANEN Nederland kent in totaal ongeveer 130.000 militaire veteranen. Deze groep bestaat uit ongeveer 100.000 oud-militairen en 30.000 militairen in werkelijke dienst. Veteranen zijn zeer divers van achtergrond en leeftijd. De oudsten waren ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de jongsten zijn net teruggekeerd van hun missie in Afghanistan. Tussen deze twee uitersten in de tijd, zitten tal van grotere en kleinere missies. Zoals bijvoorbeeld Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea, Korea, Libanon, Bosnië, Cambodja of Irak. Nederlandse veteranen hebben met elkaar gemeen dat zij in opdracht van onze regering zijn ingezet onder oorlogs- of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Hoewel sommigen menen verschil te moeten maken tussen ‘oude’ veteranen (WO II t/m NNG’62) en ‘jonge’ veteranen (UNIFIL in de jaren ’80 en de VN en NAVO-missies vanaf 1991 t/m heden), is de opvatting eenduidig dat alle Nederlandse veteranen erkenning, waardering, respect en begrip van de samenlevingen en van de Nederlandse overheid verdienen.